Sökning: "Japanska"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade ordet Japanska.

 1. 1. Mellanrummets substans- Helrymdens filosofi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vivi Lindberg; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespeleri; skådespelarmetod; skådespelare; helrymd; ma; teater; paus; negative space;

  Sammanfattning : För mig som skådespelare är det viktigt att kunna verbalisera och konkretisera vad det är jag gör när jag står på scenen. I mitt undersökande arbete har jag därför sökt efter ett uttryck som på ett bra sätt skulle kunna beskriva vad man kanske kunde kalla “det som är emellan det som är” i en manustext. LÄS MER

 2. 2. Modelling Proxy Credit Cruves Using Recurrent Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lucas Fageräng; Hugo Thoursie; [2023]
  Nyckelord :Deep Neural Networks; Credit Risk; Financial Modelling; LSTM; Credit Default Swaps; Credit Valuation Adjustment; Djupa Neurala Nätverk; Kreditrisk; Finansiell Modellering; LSTM; Kreditswappar; Kreditvärderingsjustering;

  Sammanfattning : Since the global financial crisis of 2008, regulatory bodies worldwide have implementedincreasingly stringent requirements for measuring and pricing default risk in financialderivatives. Counterparty Credit Risk (CCR) serves as the measure for default risk infinancial derivatives, and Credit Valuation Adjustment (CVA) is the pricing method used toincorporate this default risk into derivatives prices. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Anki som hjälpmedel för inlärning av det japanska skriftsystemet hiragana

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jesper Lysell; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; spaced reviews; skriftspråk; återgivningsträning; kroppsförankrad kognition;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks programmet Anki som ett hjälpmedel för att lära sig det japanska skriftsystemet hiragana i en gymnasiekurs i nybörjarjapanska. 22 elever har deltagit i en studie där de har delat med sig av sina provresultat i hiragana och genomfört en enkät om deras användning och uppfattning av Anki samt hur de skulle vilja att undervisningen i hiragana såg ut. LÄS MER

 4. 4. Benrina Yatsu: A Quantitative Corpus Study of the Usage of the Japanese Nominaliser Yatsu Together with Adjectives

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Robin Weinemo; [2023]
  Nyckelord :Japanese; nominalisation; yatsu; written corpus; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Yatsu has both been described as an ‘abusive’ version of the nominaliser mono, as well having properties not shared with mono. In this paper, the Japanese nominaliser yatsu was examined using the written corpus Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) created by the National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL). LÄS MER

 5. 5. Kulturella anpassningar i reklamfilm : En kvalitativ innehållsanalys av Ikeas och Mujis reklamfilmer på den svenska och japanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Märta Westin; Jenny Aspemo; [2023]
  Nyckelord :Ikea; Muji; tvärkulturell marknadsföring; kulturell anpassning; reklamfilm;

  Sammanfattning : Ikea och Muji är två multinationella företag vars affärsidéer utgår från att sälja heminredning i en tillgänglig prisklass. Företagande över olika geografiska marknader ställer i sin tur särskilda krav på marknadsföringen, som kräver anpassning till den lokala kulturen i fråga. LÄS MER