Sökning: "Jarkander"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Jarkander.

  1. 1. How do the textile producing companies on Nasdaq OMX mid cap and small cap disclose their CSR work?

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Jarkander; [2013]
    Nyckelord :Textile companies; CSR; disclosure; legitimacy; institutional isomorphism; meta-­‐organizations;

    Sammanfattning : .... LÄS MER