Sökning: "Jasmin Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jasmin Johansson.

 1. 1. Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Malmström; Jasmin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Virtuella influencers; influencer marketing; varumärkeskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. LÄS MER

 2. 2. Personer som genomgått njurtransplantation och deras skattade livskvalitet : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mikaela Johansson; Jasmin Scheffler; [2016]
  Nyckelord :Egenvård; kvantitativ; livskvalitet och njurtransplantation;

  Sammanfattning : Genom åren har njurtransplantation förbättrats och utvecklats till den bästa och mest kostnadseffektiva behandlingen för personer med njursvikt (Prihodova, et al., 2014a). Forskning har visat att behovet av njurtransplantationer ökar med 7% för varje år (Heaphya, et al., 2013). LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelse av IT och isolering i samband med ACTION- användande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jasmin Löf; Anna Tuvskog; [2009-08-28]
  Nyckelord :Äldre; IT; isolering; inkludering;

  Sammanfattning : Problemområde: Sverige och Europa står inför det faktum att befolkningen blir allt äldre. Med detta menas att genomsnittsåldern för individen ökar vilket också ger utslag på hela befolkningens genomsnittliga livslängd. LÄS MER

 4. 4. Agila metoders påverkan på testare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jasmin Chazarreta; Mari Johansson; [2008]
  Nyckelord :test; testare; agila metoder; lättrörliga metoder; Scrum; Extreme programming; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : To assure good quality the software needs to be tested to find errors and to verify that the programme meets the customer’s expectations. Traditional methods are usually used in software development and means that a number of predetermined steps are followed. LÄS MER