Sökning: "Jasmin Stark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jasmin Stark.

 1. 1. Upphovsrätt till verk skapade av artificiell intelligens : En studie av förhållandet mellan kravet på mänskligt skapande och teknologiska framsteg inom kreativ AI

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jasmin Saleh; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Upphovsrätt; Artificiell intelligens; AI; Kreativ AI; Originalitetskriteriet; Krav på mänskligt skapande; Innovation; Tech law;

  Sammanfattning : För att ett verk ska kunna erhålla upphovsrättsligt skydd förutsätts det att verket är skapat av en människa. Om ett alster ska uppnå originalitetskriteriet krävs det att alstret visar prov på en personlig och intellektuell prägel från skaparen. LÄS MER

 2. 2. Achieving Social Innovation with Citizen Co-Creation : A Minor Field Study with a public entity in Medellin, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mimmi Isacsson Larsson; Jasmin Sabir Tairlbahre; [2019]
  Nyckelord :Social Innovation; Open Social Innovation; Citizen Co-Creation; Minor Field Study; Sustainable Development Goals.;

  Sammanfattning : The world is facing severe and complex issues and the sustainable development challenges are immense. In order to meet the challenges, social innovation is crucially needed. Developing social innovation is however challenging and collaboration among stakeholders is an important factor to overcome this. LÄS MER

 3. 3. Statsbidrag och kommunala utgifter : En paneldatastudie av kostnadsutjämnande bidrag 1996-2004

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Forman; Anna Persson; [2008]
  Nyckelord :Kostnadsutjämnande statsbidrag; kommunala utgifter; diskontinuitetsanalys;

  Sammanfattning : Det kommunala självstyret står under svenskt grundlagsskydd och har historiskt blivit allt starkare. Sveriges kommuner är idag fria att själva besluta om den största delen av statsbidragets fördelning på kommunal verksamhet. LÄS MER