Sökning: "Jasmin X.mattsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmin X.mattsson.

  1. 1. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
    Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

    Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER