Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Effektivisering av en inköpsprocess med hänsyn till en effektiv lagerstyrning. : En fallstudie på Swedpaper AB.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

    Författare :Jasmina Khalfi; Zarina Said Jabbar; [2020]
    Nyckelord :Inköpsprocess; lagerstyrning; effektivitet; Lean; Lean i inköp; JIT; JITP;

    Sammanfattning : Inköp i små papperstillverkande företag är lägre prioriterat än i större företag, eftersom den erhåller en mindre andel av företagets omsättning i jämförelse med försäljning. Fortfarande kan en effektivisering av inköp leda till högre lönsamhet, varje sparad krona i inköp är en vinst. LÄS MER