Sökning: "Jasmina Patel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmina Patel.

  1. 1. Advantages and disadvantages of offshoring : A case study of VSM Group AB

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership)

    Författare :Nisha Patel; Jasmina Hasanbegovic; Manuela Vulic; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER