Sökning: "Jasmina Sabani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmina Sabani.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient : En litteraturstudie

    M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Jasmina Sabani; Ilma Djopa; [2019]
    Nyckelord :Erfarenheter; kommunikationssätt; patient; sjuksköterska; språkbarriärer.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag möter patienter med andra kulturella bakgrunder. Detta innebär att sjuksköterskor ständigt hamnar i situationer som kräver en ansträngande kommunikation för att förstå varandra, då språket inte är gemensamt. LÄS MER