Sökning: "Jasmine Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jasmine Andersson.

 1. 1. Är ett förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostadsrätter giltigt?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jasmine Andersson; Hanna Ohlsson; Rebecka Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :förhandsavtal; nyproduktion; konsumentskydd; ;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utreda huruvida ett förhandsavtal anses giltigt enligt de lagstiftade kriterierna i 5 kap 3 § BRL. Rekvisitet ”beräknad tidpunkt för upplåtelse” har flertalet gånger bedömts i tingsrätterna, där bland annat ett tidsintervall på 6 månader har ansetts vara en godkänd formulering. LÄS MER

 2. 2. Investigation of carbon capture technologies for Sävenäs waste-to-energy plant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jasmine Andersson; [2020]
  Nyckelord :CCS; flue gas treatment; waste incineration; energy balance; emission abatement;

  Sammanfattning : Carbon capture technologies have the potential to decarbonize the emissions to air from the heat and power sector and contribute to the necessary greenhouse gas emission mitigation in order to meet the Paris Agreement requirements. The energy requirement and ability to retrofit carbon capture units are crucial to convert existing power plants into more environmental benign processes to meet the Swedish national goal of greenhouse gas neutrality at 2045. LÄS MER

 3. 3. Vinterns ohållbara cirkel - en studie om svenska skidbranschens klimatberoende samt klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jasmine Andersson; Klara Bech; [2019]
  Nyckelord :klimatpåverkan; klimatberoende; konstsnö; snölagring; vinter; skidbranschen; samarbeten; utveckling; climate impact; climate dependency; artificial snow; snow storage; winter; ski industry; collaborations; development;

  Sammanfattning : I studien undersöks relationen mellan svenska skidbranschens klimatberoende samt klimatpåverkan. Huvudfrågan är: Vad är skidbranschens ansvar i klimatfrågan och hur kommer branschen hantera förändringar i framtiden? Intervjuer samt tidigare forskning sattes i relation till teorier av Boserup, Ostrom samt Hess. LÄS MER

 4. 4. Om SEO är så bra, så varför inte? : En kvalitativ studie om sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jasmine Petersson; Emelie Rasmusson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Search engine optimization; diffusion of innovation; customers search behavior; presence on the internet; barriers; one-person- and microenterprises; growth; Sökmotoroptimering; adoption av nya innovationer; kundernas sökbeteende; internetnärvaro; hinder; enmans- och mikroföretag; tillväxt;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt enmans- och mikroföretag tar till sig sökmotoroptimering. Detta för att bättre förstå vilka hinder företag upplever med att ta till sig sökmotoroptimering, så att kunskap om hur företag skulle kunna ta sig förbi identifierade hinder genereras.  1. LÄS MER

 5. 5. Vi tvingar ingen att vara med, det är frivilligt! : En studie om pedagogers upplevelser av barns inflytande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennifer Andersson; Jasmine Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; barn; pedagoger; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barns inflytande utifrån yrkesverksamma pedagogers perspektiv. Närmare bestämt syftar undersökningen till pedagogers upplevelser av arbetet med barns inflytande. LÄS MER