Sökning: "Jasmine From"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Jasmine From.

 1. 1. Linking for Peace. An affordance perspective of LinkedIn as an instrument for peace professionals to advance constructive conflict resolution and transformative efforts

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jasmine Traore; [2023-11-22]
  Nyckelord :Affordances; Human Computer Interaction HCI ; Peace and Conflict Research;

  Sammanfattning : Has LinkedIn become the platform for a global community of practice for peace professionals? Does it have the potential to be? An inductive approach to Reflexive Thematic Analysis (RTA) following Braun and Clarke’s six-phase methodology was used as an analytic instrument on empirical data from 13 semi-structured interviews with professionals in peace mediation, using the theoretical lens of affordances. The participants in the study were found to use LinkedIn to create and sustain meaningful connections globally and across sectors, learn from empirical knowledge, stories and insights from others and explore economic opportunities. LÄS MER

 2. 2. Willingness to Communicate in EFL Classrooms: A Qualitative Study on the Perspectives of Upper Secondary Students in Sweden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jasmine Mohamed; [2023-10-17]
  Nyckelord :English; Willingness to Communicate; WTC; Student; Learner; EFL;

  Sammanfattning : This qualitative research paper aims to investigate the EFL learner perspective on WTC and which factors influence their WTC. Additionally, another aim is to investigate if there is a difference in WTC between English and Swedish for the learners and what causes it. LÄS MER

 3. 3. Effekten av liraglutid som monoterapi eller i kombination med metformin vid behandling av fetma och övervikt hos kvinnor med polycystiskt ovarialt syndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jasmine AL-Salman; [2023]
  Nyckelord :Fetma; PCOS; liraglutid; Metformin; GLP-1;

  Sammanfattning : Introduction: Overweight and obesity are among the most serious public health problems in the world. Today, about half of adult men, one third of adult women and one in five children are estimated to be overweight or obese. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskan i arbetet att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Håkansson; Jasmine Werner; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor utsatta för mäns våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jasmine Palm; Johanna Ellström; [2023]
  Nyckelord :nurse; intimate partner violence; experiences; nurse s perspective; abused women; nursing science; sjuksköterska; våld i nära relationer; upplevelser; sjuksköterskeperspektiv; våldsutsatta kvinnor; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett allvarligt globalt problem som drabbar främst kvinnor i relation till en man. Våldet innefattar främst psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Våldets omfattning uppfyller samma kriterier som för tortyr och den farligaste platsen för en kvinna idag är det egna hemmet. LÄS MER