Sökning: "Jasmine Jansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jasmine Jansson.

 1. 1. Faktorer som påverkar bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner - En empirisk undersökning om vilka effekter fundamentala faktorer har på bostadspriser med fokus på arbetslöshet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jasmine Jansson; Khaled Jrideh; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av makroekonomiska och sociodemografiska faktorer på bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner mellan 2010–2019. De faktorer som undersökts är: arbetslöshet, inkomst, bolåneränta, befolkningstäthet och nyproduktion av bostäder. LÄS MER

 2. 2. The importance of a portfolio when applying for work in the advertising industry - from the perspective of the applicant and employer

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ida Jansson; Jasmine Rosbäck; [2013]
  Nyckelord :portfolio; anställningsprocessen; reklambyråbranschen; arbetsansökan; reklambyrå; grafisk design; arbetsprover; portfolions betydelse;

  Sammanfattning : Eftersom det ofta är hård konkurrens om arbeten inom reklambyråbranschen är det viktigt att den arbetssökande skiljer sig från mängden. För att göra det är det vanligt att den arbetssökande använder sig av en portfolio. LÄS MER