Sökning: "Jasmine Lindholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jasmine Lindholm.

 1. 1. På jakt efter den effektiva inköpsorganisationen : En kvalitativ fallstudie på Nolato MediTech

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emely Lindholm; Emelie Rydstedt; Jasmine Åberg; [2017]
  Nyckelord :Purchasing; Purchasing function; Purchasing organization; Purchasing department; Efficiency; Inköp; Inköpsfunktion; Inköpsorganisation; Inköpsavdelning; Effektivitet;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsens forskningsfråga lyder: ”Hur kan olika inslag inom inköpsfunktionen utvecklas för att skapa en mer effektiv inköpsorganisation hos Nolato MediTech?” Studiens syfte är att klargöra olika inslag i inköpsfunktionen samt identifiera förbättringsmöjligheter för att företaget skall kunna utveckla en mer effektiv inköpsorganisation. Vidare är syftet att resonera kring väldefinierade gränsdragningar i inköpsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Strålbenshälta hos häst - vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Jasmine Lindholm; [2015]
  Nyckelord :strålbenshälta; frambenshälta; diagnos; genetik; ärftlighet; genomsekvensering; genetiska markörer; mikrosatellit; enbaspolymorfi SNP ; navicular disease; forelimb lameness; diagnosis; genetics; heredity; whole genome sequencing; genetic markers; microsatellite; Single Nucleotide Polymorfism SNP ;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar strålbenshälta hos häst, även känd som Navicular disease (ND). Studien beskriver sjukdomen och dess karaktäristiska drag, samt belyser de två huvudsakliga teorierna om den bakomliggande orsaken till insjuknandet. LÄS MER