Sökning: "Javad Fayazi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Javad Fayazi.

  1. 1. Energioptimering av SSAB:s kraftverk i Oxelösund : Pinchanalys på det befintliga ångsystemet

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

    Författare :Javad Fayazi; [2018]
    Nyckelord :energioptimering; pinchanalys; elproduktion; kraftverket; fjärrvärme;

    Sammanfattning : In Oxelösunds there is a complete production facility, from metallurgy with the production of steel to rolling, formatting and hardening of sheet metal. SSAB Oxelösunds is producing world-famous trademarks such as Hardox, which is considered one of the world’s most advanced steel. LÄS MER