Sökning: "Javascript"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade ordet Javascript.

 1. 1. User experience design and front end development of an online auction website

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mar Vidal Segura; [2019]
  Nyckelord :Website; User Experience; Design; React; Font end; Double Diamond; Auction; Webbplats; Användarupplevelsen; Design; React; Font end; Double Diamond; Auktion;

  Sammanfattning : Art_Value is a startup whose purpose is to create an innovative marketplace where new artworks, based on numbers, are created, distributed through auctions and traded. Online auctions have added new advantages of new technologies and trigger more emotions than online shopping. LÄS MER

 2. 2. What affects the choice of a JavaScript framework : Interviews with developers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jacob Duvander; Oliver Romhagen; [2019]
  Nyckelord :Framework; Library; JavaScript; Influence; Internal Factors; External Factors; Developers; Opinions; Thematic Analysis;

  Sammanfattning : In recent years frameworks for JavaScript has become a large part of web development. There has been a lot of discussion between developers which framework to use when developing a project since there is a large pool of frameworks to choose from. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av dataobfuskeringstekniker i en javascriptapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rasmus Jarenmark; [2019]
  Nyckelord :Obfuskering; Kryptering; Webbskrapning; JSON; MySQL;

  Sammanfattning : Det finns olika typer av arkitekturer i webbapplikationer. I moderna applikationer används ofta AJAX för att skicka och hämta data. Ajax skickar ofta JSON i klartext. LÄS MER

 4. 4. Google AMP and what it can do for mobile applications in terms of rendering speed and user-experience

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Oscar Bäck; Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Google AMP; User Experience; Performance; Mobile Web Pages; Speed;

  Sammanfattning : On today’s web, a web page needs to load fast and have a great user experiencein order to be successful. The faster the better. A server side rendered webpage can have a prominent initial load speed while a client side rendered webpage will have a great interactive user experience. LÄS MER

 5. 5. Plattform för visualisering av trafikdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Juan Basaez; Joakim Bergström; Johan Fisch; Viktor Ivarsson; Oskar Magnusson; Anna Montelius; Felix Nodelijk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar och diskuterar resultatet av ett kandidatarbete. Arbetet som utförts var uppdraget Plattform för maskininlärning och visualisering av trafikdata med Institutionen för datavetenskap som kund och Östgötatrafiken som behovsägare och referenspartner. LÄS MER