Sökning: "Javascript"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade ordet Javascript.

 1. 1. Progressiv webbapplikation med bildigenkänning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Behrenfors; Kevin Norlén; [2020]
  Nyckelord :app; applikation; progressiv; webbapplikation; bildigenkänning; maskininlärning; azure; react; custom vision; pwa; javascript;

  Sammanfattning : Allt fler personer i Sverige har tillgång till både Internet och smarttelefoner i en större utsträckning än någonsin förr. Det finns applikationer för det mesta, som tränings-, spel- och nyhetsappar. LÄS MER

 2. 2. Creating custom APIs to solve shortcomings in existing JavaScript Front-End Frameworks

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Ivan Marosan; Yousef Namazi; [2020]
  Nyckelord :React.js; JavaScript; API; API creation; user interface; front-end framework;

  Sammanfattning : The technology of creating web-based applications has been expanding and making better user interfaces that can support many different focus groups, such as building a website that is flexible and easy-to-use for children and/or the elderly. Another expansion has been in the field of storages of data and connectivity. LÄS MER

 3. 3. Sleevecore

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :William Wara; [2020]
  Nyckelord :Webbutik; Stripe; Betalningslösning; PHP; Javascript; Jquery; CSS; UI UX;

  Sammanfattning : The motivation for this work has been to develop a web platform for a game concept where the underlying code acts to enable users to customize their game markers and place orders for them. This report deals with the creation of this website that in itself is not a webstore in classical terms but rather offers a process of it’s own for users to pick the looks of a product, place it in a cart and pay for it. LÄS MER

 4. 4. Building a front-end framework with Web Components : A study about the next generation of front-end frameworks

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Christian Norrman; [2020]
  Nyckelord :Web Components; Library; JavaScript; Vue.js;

  Sammanfattning : Context: As most modern browsers fully support the new set of APIs called Web Components, it is crucial to investigate how developers could use them to enhance the performance and developer experience of web development. When considering this, it is fitting to investigate both the technical and practical differences between modern libraries powered by the APIs, versus traditional libraries which do not. LÄS MER

 5. 5. Menyer på webbsidor : En jämförelse av olika menyer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Céline Frid; [2020]
  Nyckelord :Menydesign; Användarmedverkan; Användarupplevelse; JavaScript;

  Sammanfattning : Detta arbete innefattar hur användare uppfattar olika webbside-menyer beroende på bl.a. menyns struktur och layout. Dessutom om denna uppfattning kan påverkas av hur mycket eller lite datorvana en användare har. LÄS MER