Sökning: "Jazz"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet Jazz.

 1. 1. Improvisation på kontrabas : Skillnader i improviserat musicerande efter en tids strukturerad övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Robin Molin; [2020]
  Nyckelord :kontrabas; övning; improvisation; jazz; övningsmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i mitt eget improviserade musicerande på kontrabas som går att urskilja efter en tids strukturerad övning. Ur detta syfte utvecklades naturligt följdfrågan vilken metod som skulle användas. Följaktligen utforskar denna uppsats även min metod för övning. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk frasering på hammondorgel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Simon Jonsson; [2019-10-02]
  Nyckelord :Musik; hammondorgel; frasering; jazz;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren hur hammondorgeln kan efterlikna hur saxofonister och trumpetister använder dynamik, klang och rytmiska dragningar i sin frasering. Arbetet utgår ifrån inspelningar av saxofonister och trumpetister som transkriberas, analyseras och sedan överförs till hammondorgeln... LÄS MER

 3. 3. The different shapes of my music. Three compositions, four arrangements, four ensembles.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aleksis Liukko; [2019-10-02]
  Nyckelord :jazz; composing; arranging; jazz piano trio; string quartet; tabla; bass clarinet; big band; piano;

  Sammanfattning : In this thesis I describe the process of composing three jazz compositions, arranging them to four different settings and performing them during my stay in Gothenburg. The four settings are traditional jazz piano trio (piano, upright bass, drums), strings quartet with piano, piano trio (piano, bass clarinet, tabla) and big band. LÄS MER

 4. 4. Teorin i praktiken : Harmoniska samband mellan musikteori och jazzimprovisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Fredrik Miller; [2019]
  Nyckelord :Improvisation; Harmonilära; Funktionsanalys; Stegsteori; Jazz; Kontrapunkt; Sixth Diminished Scale; Lydian Chromatic Concept Of Tonal Organization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad kännetecknar en genre? : En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Charlotte Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Jazzrock; Fusion; Jazz; Rock; Genre; Musikanalys;

  Sammanfattning : Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika infallsvinklar. LÄS MER