Sökning: "Jb-sondering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Jb-sondering.

 1. 1. Modernisering av geoteknisk hejarsondering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Kristian Eng; [2020]
  Nyckelord :HfA; DPSH-A; hejarsondering; dynamisk sondering; geoteknisk undersökning; accelererad fallvikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hejarsondering är en geoteknisk undersökningsmetod som har använts inom svensk geoteknik sedan 1940-talet. På senare tid halkar dock metoden efter i sin utveckling och lever därför inte upp till de moderna förväntningarna på användbarhet och effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Akustiks jb-sondering : En jämförelse mellan mätning på jord och asfalt

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Sofie Pöder; Sofie Tranblom; [2020]
  Nyckelord :Soil-Rock sounding; jb-sounding; Acoustic Soil-Rock sounding; vibration measurements; frequency analysis; asphalt; Jord-bergsondering; jb-sondering; akustisk jb-sondering; vibrationsmätning; frekvensanalys; asfalt;

  Sammanfattning : Soil-Rock sounding (jb-sounding) is a common method in Sweden, used to determine soil layering. An extension of this method, referred to as Acoustic Soil-Rock sounding, is currently under developement at KTH in Stockholm. This method uses the ground vibrations induced by drilling during jb-sounding. LÄS MER

 3. 3. Implementering av sänkhammarborrning som geoteknisk undersökningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lukas Fogelberg; [2018]
  Nyckelord :Jord-bergsondering; Sänkborrhammare; Topphammare; SGF;

  Sammanfattning : Utvecklingen av sonderingsmetoder har pågått sedan cirka 100 år tillbaka med anledning av att det finns flera olika syften med en geoteknisk undersökning. Exempelvis kan det i ett projekt vara relevant att bedöma jordlagrens egenskaper medan det i ett annat handlar om att bestämma djupet till berg. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av bensenförorening i grundvatten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm : JB- sondering, installation av grundvattenrör samt provtagning med passiv diffusionsprovtagare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Emma Graaf; [2015]
  Nyckelord :groundwater flow grundvattenflöde; passive diffusion sampling; environmental assessment; installation of groundwater monitoring wells; soil-rock penetration test; benzene; gas works; groundwater; Contaminated soil; passiv diffusionsprovtagning; miljöprovtagning; grundvattenrörinstallation; JB-sondering; bensen; gasverk; förorenad mark; grundvatten; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Norra Djurgårdsstaden is an urban area in northeastern Stockholm and has been soil remediated down to the water table. The contamination in the area includes polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), cyanide, heavy metals and BTEX. LÄS MER