Sökning: "Jean Fransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jean Fransson.

  1. 1. Pedagogers tankar om utomhuspedagogik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Charlotta Fäldt; Pernilla Fransson; [2012]
    Nyckelord :Lärande; Motorik; Nyfikenhet; Sociala samspel; Utomhuspedagogik;

    Sammanfattning : Fransson, Pernilla & Fäldt, Charlotta (2011) Pedagogers tankar om utomhuspedagogik Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Huvudsyftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur och om utomhuspedagogiken används ur ett pedagogiskt syfte, i förskolan. LÄS MER