Sökning: "Jean Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jean Johansson.

 1. 1. Människors inställning till kontantavvecklingen : En kvalitativ studie kring det kontantlösa samhället ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ludwig Ekström; David Johansson; Jean Paul Lamartine; [2018]
  Nyckelord :Money; Value; Power; Integrity; Card payment; Cash payment; Payments; Cryptocurrencies; Pengar; värde; makt; integritet; kort; kontant; betalningssätt; kryptovalutor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create understanding about how the reduction of cash affects societal ideas about integrity. We wanted to research human attitudes to the ongoing reduction of cash use in Sweden from a integrity perspective. LÄS MER

 2. 2. Akut intubation vid en akutmottagning - Hur kan patientsäkerheten förbättras?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Norlander; Åse Johansson; [2017]
  Nyckelord :Rapid sequence induction; patient safety; emergency room; checklist;

  Sammanfattning : ABSTRACTStudying patients' reduced autonomy in acute care is complicated. There are few studies describing the patient's perspective in acute intubations. This was a quantitative literature study, where the primary purpose was to examine if there were evidence based plans of action to improve patient safety with intubations at the emergency room. LÄS MER

 3. 3. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Simon Johansson; Oscar Norberg; Jean-Claude Nzobonimpa; [2017]
  Nyckelord :Verksamhetsutveckling; Certifiering; Fallstudie; Tanzania; Agroforestry; Plan Vivo; Entreprenörskap;

  Sammanfattning : Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. LÄS MER

 4. 4. 100 olika sätt att räcka över ett glas vatten : Patienters negativa upplevelser av bemötandet i vården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Victoria Grevnerts; Nanna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Encounter; Experiences; Dissatisfaction; Patient perspective; Bemötande; Upplevelse; Missnöje; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är beroende av både sina personliga och professionella egenskaper vilket är en förutsättning för det goda bemötandet. Hur bemötandet utformas har stor betydelse för hur patienten kommer att uppleva den givna vården. Bemötandet innefattar både kommunikation och interaktion mellan människor. LÄS MER

 5. 5. Skapa om livet. En existentialistisk analys av modernitetsbehandlingen i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2015]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; existentialism; modernitet; moderniteten; statare; Kungsgatan; Ivar Lo; Jean-Paul Sartre; Georg Simmel; Marshall Berman; Ola Holmgren; urbaniseringen; Stockholm; ond tro; fakticitet; svensk mellankrigstid; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson visar urbaniseringen och moderniteten i mellankrigstidens Sverige. Romanen har framför allt studerats genom protagonisten Adrians bildningsresa, men denna uppsats framhåller statardottern Martas fall som kvintessentiell för Lo-Johanssons gestaltning av moderniteten. LÄS MER