Sökning: "Jean Mahmoud"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jean Mahmoud.

 1. 1. ”Förebyggande socialt arbete" – behövs en vidare definition?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mahmoud Azzam; [2011]
  Nyckelord :Artefact; Human development; interaction ritual chains; Situated learning; Skateboard; Social prevention work; Urban design;

  Sammanfattning : The aim of this study is to better understand the Swedish concept of “förebyggande socialt arbete”, preventive social work. I have conducted eleven qualitative interviews with different key persons and skaters, together with participant observation. LÄS MER

 2. 2. Interaktionen mellan sjuksköterska och människan med psykos sjukdom

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Mahmoud Gohari; Daniel Licau; [2008-01-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt samhälle är schizofrena individer hårt drabbade och möts med misstänksamhet från olika håll som till exempel arbetsgivare. De känner sig helt enkelt mindre värda och stigmatiserade. Många av dessa skulle kunna fungera i arbetslivet om de hade blivit accepterade. LÄS MER