Sökning: "Jean Sandberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jean Sandberg.

  1. 1. De mångfaldiga David : Om poststrukturalistisk förståelse av simulacra och dess verkan i Adrían Villar Rojas' Two suns

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Sandberg Erik; [2016]
    Nyckelord :Simulacra; Adrian Villar Rojas; Deleuze; Baudrillard; poststrukturalism; Two suns; David; Michelangelo; Skillnad; Rörelse; Hyperverklighet; Mångfald;

    Sammanfattning : In September 2015, Argentinean artist Adrían Villar Rojas opened the exhibition Two suns at the Marian Goodman Gallery in New York. Featuring in the exhibition was a clay statue which resembled Michelangelo’s David albeit lying down and with some slight modifications to its pose and facial features for example. LÄS MER