Sökning: "Jean Walker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jean Walker.

 1. 1. "When POP sucks the tits of ART" : Warhol och Gaga - mötet mellan konsten och populärkulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Andy Warhol; Konstvetenskap; Populärkultur;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks utbytet mellan populärkultur och konst genom en jämförande analys av Andy Warhols Marilyn Diptych från 1962 och en stillbild från Lady Gagas musikvideo Telephone från 2010, i vilken hon refererar till Warhol. Lady Gaga har flera gånger refererat till konstvärlden genom kostym och sceniskt uttryck vilket hos mig väckte associationer kring hur Andy Warhol och popkonstnärerna influerades av populärkulturen. LÄS MER

 2. 2. The right to health and right to intellectual property in the EU. Analysis of the internal and external policies.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beata Faracik; [2002]
  Nyckelord :Human Rights Law and Intellectual Property Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is very common nowadays to speak of an ''information society'' in which control of information or information based knowledge has replaced control over matter as an ultimate source of economic power. The intellectual creations protected through patents, trade marks, copyrights etc constitute often a huge part of the companies' intangible assets. LÄS MER