Sökning: "Jean Watson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Jean Watson.

 1. 1. Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Klara Bratell; Matilda Jangnäs; [2019]
  Nyckelord :Stress; Occupational stress; Nurses; Patient safety; Jean Watson; Stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Caring for women with experiences of intimate partner violence : Nurses’ perspectives in Hanoi, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linn Backeström; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Vietnam; nurses; care; caregiving; nurse-patient relation; Våld i nära relationer; Vietnam; sjuksköterskor; vård; omvårdnad; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence affects 30 percent of women globally and implies physical, sexual or psychological harm to a person, caused by their partner or ex-partner. There exists gender inequality in Vietnam that affects women negatively during their lifetime. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans inställning till att bli vaccinerad mot influensa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Bjälvegård; Erika Köhler; [2019]
  Nyckelord :Influenza; Autonomy; Jean Watson; Influensa; Autonomi; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett ökar debatten gällande vaccinationer inom såväl vården som samhället i stort. Årligen skapas även ett nytt influensavaccin anpassat för det virus som tros dominera under säsongen. Sjuksköterskor som arbetar i vården behöver även indirekt ta personlig ställning till om de vill vaccinera sig mot influensa. LÄS MER

 4. 4. Cervixcancer och cellprovtagning : En litteraturöversikt för att belysa kvinnors attityder till cellprovtagning ur ett globalt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lova Osterman; Kajsa Manns; [2019]
  Nyckelord :Cervixcancer; Kvinna; Cellprovtagning; Attityd; Kunskap; Watson och Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor globalt och omkring en halv miljon kvinnor drabbas varje år. Sjukdomen är även en av de främsta orsakerna till cancerrelaterad död i utvecklingsländer där nationella screeningprogram saknas. LÄS MER

 5. 5. Kunskaper och fördomar - behov av ökad medvetenhet i mötet med substansberoende patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Karin Iveslätt Khakpour; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; bemötande; vårdrelation; substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund. Oavsett var i hälso- och sjukvården sjuksköterskor arbetar så möter de patienter med alkohol- eller narkotikaberoende, så kallat substansberoende. Att inhämta kunskaper om livssituation och hjälpbehov hos de här patienterna, kan vara såväl känsligt som förknippat med svårigheter. LÄS MER