Sökning: "Jean-Paul Sartre"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jean-Paul Sartre.

 1. 1. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 2. 2. The Sorrows of Young Jude - Sartre’s Concept of Freedom in Hanya Yanagihara’s A Little Life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Julia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Literature; Sartre; Yanagihara; Existentialis; Freedom; Being and Nothingness; Tragedy; Determinism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Hanya Yanagihara’s novel A Little Life (2015) is about Jude St Francis, a successful lawyer whose inability to recover from his traumatic childhood causes him to commit suicide. This essay investigates why Jude is able to control and alter certain aspects of his life, but how he still is ultimately and finally dominated by his emotional trauma. LÄS MER

 3. 3. Le masochisme et le sadisme dans Huis clos de Jean-Paul Sartre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zeina Zimmerman; [2016-02-19]
  Nyckelord :Jean-Paul Sartre; Huis clos; L’être et le néant; masochisme; sadisme;

  Sammanfattning : Le but de ce mémoire est d’analyser les relations entre les personnages dans Huis clos de Sartre par rapport aux concepts de masochisme et de sadisme dans L’être et le néant du même auteur. Nous avons étudié comment ces concepts se manifestent dans Huis clos. Dans L’être et le néant Sartre décrit les relations concrètes avec autrui. LÄS MER

 4. 4. "Du kan väl säga till mig lite schysstare" : En essä om ansvar och frihet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Wennerberg; [2016]
  Nyckelord :responsibility; personal responsibility; social responsibility; mentalization; freedom; practical knowledge; ansvar; personligt ansvar; socialt ansvar; mentalisering; frihet; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna essä är att undersöka ansvarsbegreppet, främst vad det gäller barns personliga ansvar. Detta genom att gestalta två egenupplevda händelser och använda dessa berättelser som utgångspunkt för att pröva mina erfarenheter gentemot, för mig, nya perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att vara och inte vara - en hermeneutisk studie om utmattningssyndrom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alice Wernbro; [2016]
  Nyckelord :Burnout; fatigue syndrome; hermeneutics; phenomenology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Burnout and stress related health problems have increased in the recent decades. Burnout is a cause of suffering for many people and it is as well a big cost for the society. Often burnout is understood in the medical or in the social perspective as a disease and a reason for sick leave. The research is also dominated with the medical perspective. LÄS MER