Sökning: "Jeanette Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Blom.

  1. 1. Trädgårdsmästarrollen i Rottneros Park. En studie av en trädgårdsmästares kunskaper och kompetens i jämförelse med 1700-talets

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Jeanette Blom; [2011-07-04]
    Nyckelord :Trädgårdsmästare; Kompetens; Trädgårdshantverk; Yrkesroll;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2011.... LÄS MER