Sökning: "Jeanette Granath"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeanette Granath.

 1. 1. Sjuksköterskan och triage : Hur kompetens, trygghet och följsamhet påverkar triagebeslutet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jeanette Karlsson; Sofie Granath; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den expressiva beröringens effekt på personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Jeanette Granath; Caroline Hedin Mannelkvist; [2015]
  Nyckelord :expressive touch; dementia; agitation; aggression; expressiv beröring; demenssjukdom; agitation; aggressivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring är en integrerad del av det mänskliga beteendet och kan öka välbefinnandet samt ge en stunds lugn och ro. Inom omvårdad har intresset för kompletterande och alternativa behandlingar ökat för att behandla demensrelaterade symtom, såsom agitation och aggressivitet. LÄS MER