Sökning: "Jeanette Jäderlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeanette Jäderlund.

 1. 1. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Innovation & imitation : En taxibransch i förändring

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jeanette Jäderlund; Freya Björnfot; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Business Model; Ride-hailing; Swedish Taxi Industry; Uber; Delningsekonomi; Affärsmodell; Ride-hailing; Svenska Taxibranschen; Uber;

  Sammanfattning : Background: In recent years, the Swedish taxi industry has undergone a number of changes as a result of increased digitalisation in a deregulated market. Most market players have emerged as a result of the freedom of establishment, which in turn has led to higher competition. LÄS MER