Sökning: "Jeanette Jacobson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeanette Jacobson.

 1. 1. Sjuksköterskan omvårdnadskompetens och kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Jacobson; [2019]
  Nyckelord :: kompetensutveckling; kvalitativ forskning; magnetmodellen; omvårdnad och omvårdnadskompetens;

  Sammanfattning : Jacobson, J. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och kompetensutveckling. En intervjustudie om första linjens chefers erfarenheter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Reseföretag i dagens digitala samhälle : En studie om hur reseföretag anpassar och fortsätter marknadsföra sig i dagens digitala samhälle

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jeanette Grydz; Sofi Jacobson; [2014]
  Nyckelord :reseföretag; digitalt samhälle; internets utveckling; marknadsföring;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how travel companies have adapted to a digital society and how they use the Internet as a marketing channel.Problem: How have current travel companies adapted to the development of the Internet and how do they use Internet as a marketing channel? Are there any differences in the marketing strategies of different types of travel companies and does the clientele have any impact on the selected marketing method?Method:  This study has been formed by a qualitative approach. LÄS MER