Sökning: "Jeanette Kjärsgård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jeanette Kjärsgård.

 1. 1. EU:s minoritetsrättigheter - en fråga om strukturer ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jeanette Kjärsgård; [2012]
  Nyckelord :minoritetsrättigheter; EU; socialkonstruktivism; intresse; dialog; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and further the understanding of the relationship between the EU and the rights of minorities. It will address how structures affect the development of rights in the member states and how member states in turn affect the structures. LÄS MER

 2. 2. Individen som politisk konsument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jeanette Kjärsgård; [2009]
  Nyckelord :identitet; politisk konsumtion; CSR; inflytande; aktivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to further the understanding of the individual’s prospect to contribute politically in a global setting with the means provided as a consumer. Through a descriptive qualitative literature study the conception of political consumerism and the circumstances surrounding it is analyzed. LÄS MER

 3. 3. Konsociationalistisk förvaltning för fred: Belfastavtalets effekter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jeanette Kjärsgård; Elias Hinn; [2008]
  Nyckelord :Nordirland; förvaltning; konsociationalism; fred; legitimitet; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom en litteraturbaserad teorikonsumerande metod undersöks konsekvenserna av att konsociationalismen tillämpats för att nå konfliktlösning i Nordirland som om mycket realiserats genom förvaltningsstrukturen. Både konsociationalismen och förvaltningen visar sig besitta inneboende problem. LÄS MER