Sökning: "Jeanette Molin Haag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeanette Molin Haag.

 1. 1. Enbart ordinlärning eller ordinlärning kombinerat med semantiska betydelserelationer i ämnet engelska? : En jämförande studie av undervisningsmetoder i årskurs tre

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Molin Haag; [2017]
  Nyckelord :English vocabulary learning; semantic relations; teaching methods; word comprehension and word retention; Ordinlärning i engelska; semantiska betydelserelationer; undervisningsmetoder; ordförståelse och retention.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine which of the two vocabulary-learning methods non-contextualized vocabulary learning and vocabulary learning combined with semantic relations promote the learning and retention of new vocabulary items. The following research questions were asked: Which of the two above-mentioned methods best promotes the students’ vocabulary learning and word comprehension? What differences can be noted in the students’ test results regarding learning and retention of new vocabulary items between these two methods? Which method promotes the students' long-term retention of vocabulary items and word comprehension? In total, 36 students from two classes, divided into four groups, participated in the study. LÄS MER

 2. 2. "Den här jorden lånar vi av våra barn." : En studie om olika lärares undervisning samt val av undervisningsmaterial om hållbar utveckling inom den ekologiska dimensionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Molin Haag; [2017]
  Nyckelord :Undervisning för hållbar utveckling; miljöundervisningstraditioner; variationsteorin; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Abstract Title: “We borrow this earth from our children.” A study about teaching for sustainable development in the ecological dimension and teacher’s choice of teaching materials. LÄS MER