Sökning: "Jeanette Petersén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Petersén.

  1. 1. Rydsgård nästa! Tätortsutveckling av Rydsgårds stationssamhälle i Skurups kommun

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Jeanette Petersén; [2005]
    Nyckelord :tätortsutveckling; stationssamhälle; tätortsnära landsbygd;

    Sammanfattning : Rydsgård är ett stationssamhälle som ligger i Skurups kommun ungefär mitt emellan Malmö och Ystad. Orten omges av ett böljande jordbrukslandskap och ligger ca 8-9 km norr om den skånska sydkusten. LÄS MER