Sökning: "Jeanette Tikkanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Tikkanen.

  1. 1. “Olikheten är normen” : En kvalitativ intervjustudie om arbetet med att inkludera barn medutmanande beteende i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Marie Larsson Andersson; Jeanette Tikkanen; [2018]
    Nyckelord :bemötande; förskola; handledning; inkludering; utmanande beteende; specialpedagogiska perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur sex specialpedagoger beskriver arbetet medbarns utmanade beteende och därigenom analysera hur inkludering i förskolan kan förstås ochmöjliggöras. Kvalitativa intervjuer har genomförts med specialpedagoger på Åland och i Kalmar län. LÄS MER