Sökning: "Jeanette Tillander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Tillander.

  1. 1. En studie utifrån konsumenters rankning av hållbara företag : Finns anledning att tvivla på företags budskap om finansiellt ansvarstagande avseende skatteplanering?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ebba Hessling; Jeanette Tillander; [2016]
    Nyckelord :CSR; ESG; hållbarhet; skatteplanering; företagsansvar; legitimitet; transparens;

    Sammanfattning : In a world where globalization and cross-border collaborations is a part of everyday life a greater focus is directed on sustainability and corporate responsibility regarding economic, environmental and social factors. Concepts such as CSR and ESG are used when defining corporate sustainability initiatives and business analysis based on factors other than financial ratios. LÄS MER