Sökning: "Jeanita Suurhasko"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeanita Suurhasko.

 1. 1. ”Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv” : Erfarenheter av att sluta röka och att förbli rökfri hos personer med obstruktiv lungsjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sanne Henkel; Jeanita Suurhasko; [2013]
  Nyckelord :patienters erfarenhet; obstruktiv lungsjukdom; rökstopp; rökavvänjning; vårdande samtal;

  Sammanfattning : Obstruktiva lungsjukdomar orsakar lidande för många människor. Andningen kan bli så påverkad att människor inte får luft. För personer som lider av astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och som dessutom röker är rökstopp av betydande vikt, eftersom båda sjukdomarna förvärras vid fortsatt rökning. LÄS MER

 2. 2. En begreppsanalys om tröst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Madeline Rasmusson; Jeanita Suurhasko; [2009]
  Nyckelord :tröst; livshotande sjukdom; begreppsanalys; upplevelse; samhörighet; trygghet; tron på en högre makt; lindring;

  Sammanfattning : Många människor upplever ett lidande när de drabbas av en livshotande sjukdom. En av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är att lindra patientens lidande och ge tröst. Genom att göra en begreppsanalys undersöks innebörden i begreppet tröst och det förtydligas genom att visa attribut, förutsättningar och konsekvenser av begreppet. LÄS MER