Sökning: "Jeffrey Young"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeffrey Young.

 1. 1. Schematerapeuters arbete med modes : Hur arbetar de med modes och vad lär modesmodellen deras patienter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nathalie Joo; [2017]
  Nyckelord :schematerapi; modes; KBT; Jeffrey Young; schematerapeuter;

  Sammanfattning : I studien undersöktes schematerapeuters arbete med modes, vilket är ett begrepp som utvecklats för att klassificera dimensionella tillstånd av vår personlighet. Syftet var att få en djup bild av hur terapeuterna använder sig av modesmodellen samt hur de anser att den kommer patienten till nytta. LÄS MER

 2. 2. "We Couldn't Fathom Them at All" : The Complex Representation of Femininity in Jeffrey Eugenides' The Virgin Suicides

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Louise Wandland; [2011]
  Nyckelord :Feminist theory; gaze; objectification; suicide;

  Sammanfattning : Jeffrey Eugenides' The Virgin Suicides tells the story of adolescent boys gazing at the five Lisbon sisters, who captivate the entire neighborhood with their blond hair and youthful beauty. The young women are positioned as objects, merely to be gazed upon by the male narrators, who by watching them seek to gain knowledge of life and death. LÄS MER