Sökning: "Jehona Lajqi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jehona Lajqi.

 1. 1. Mary Bennet : The most contradictory girl in the neighbourhood

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Jehona Lajqi; [2008]
  Nyckelord :Pride and Prejudice; Mary Bennet; function; character; caricature; minor character.;

  Sammanfattning : Critics of Jane Austen’s Pride and Prejudice often tend to focus on the central characters but focus in this essay will be on the middle sister Mary Bennet. Author Alex Woloch claims in his book The One vs. the Many that Mary’s main function in the novel is to be a contrast to Elizabeth in order to fulfill her as a character. LÄS MER

 2. 2. Skolelever och Förintelsen : En kvantitativ studie om gymnasieelevers attityder gentemot Förintelsen

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Jehona Lajqi; Amira Dapo; [2008]
  Nyckelord :Historia; Förintelsen; gymnasieelever; attityder; historiemedvetande; moral; empati;

  Sammanfattning : Centrum för invandrarforskning vid Stockholm universitet (CEIFO) genomförde 1997 en studie om svenska skolelevers förhållande till rasism och demokrati. Resultatet visade att endast 66 procent av respondenterna var säkra på att Förintelsen av judarna hade ägt rum. LÄS MER