Sökning: "Jehova"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Jehova.

  1. 1. Jehovas vittnen i Sverige i ljuset av sekularisering : Deras metoder för att motverka sekulariseringens effekter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Linn Mellström; [2014]
    Nyckelord :Jehovah´s Witnesses; Secularization; Rules; Seclusion; Belief; Religion in Sweden; Members;

    Sammanfattning : The reason behind this essay has been to study if previous research is relevant for Jehovah’s Witnesses in Sweden and see if secularization has affected the organization or not. The empirical material is made from two qualitative group- interviews and open observations during two meetings in the Kingdom Hall. LÄS MER