Sökning: "Jehovas vittnen"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Jehovas vittnen.

 1. 1. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Framgård; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; utträdesorsaker; utträdesprocess; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner sig vilsen. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan sekt och Jehovas vittnen : En kvalitativ analys av Jehovas vittne i relation till Nylunds sektteori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sekt; Jehovas vittne; Religiös rörelse; Kvalitativ analys; Analysschema; Religion;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks om Jehovas vittnen kan definieras som en sekt utifrån Karl-Erik Nylunds sektteori och i så fall hur. Undersökningen har utgått från tre avhoppande medlemmar och två av rörelsens egna publikationer för att se om båda påvisar att rörelsen kan definieras som en sekt. LÄS MER

 4. 4. "Jag hade fått nog! Av allt man inte fick göra. Av att känna mig som världens sämsta människa" : - En kvalitativ studie i religionssociologi om svensk nyhetsmedias porträttering av kvinnliga avhoppare från Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Jehovah´s witnesses; mediatization; religious defection; news media;

  Sammanfattning : This essay aims to identify and illustrate, in relation to Stig Hjarvards (2013) theory of mediatization, the factors for defection that Swedish news media portray as decisive for women leaving Jehovah´s witnesses. The material consist of six news articles collected from four different news media who all published stories about women which defected from Jehovah´s witnesses. LÄS MER

 5. 5. En studie om utgångsprocessen från Jehovas vittnen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Fabian Selmane; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; utgångsprocess; utgångsprocessen; utgångar; nya religiösa rörelser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to depict the exit-process out of the religious group Jehovah's Witnesses, and compare nine informants narratives about the exit-process with three other models that´s been constructed over the exit-process from religious groups and compare and discuss the informants narratives about the exit-process with each other. The result of the study shows that the informants narratives about their exit-process shows some resemblance with the models about the exit-process that the authors Pernilla Liedgren Dobronravoff and Norman Skonovd has developed, and some lesser resemblance with the model about the exit-process that author Stuart Wright has developed. LÄS MER