Sökning: "Jelena Brand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jelena Brand.

 1. 1. Vem är vi lojala till? Influencers eller varumärken? - En kvantitativ studie om generation X och generation Ys förhållande till lojalitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lusiyana Ivanova Dimitrova; Christoffer Idmar; Jelena Vuksa; [2018]
  Nyckelord :Brand Loyalty; Seller Loyalty; Influencers; Generation X; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this candidate thesis is to provide an explicit knowledge of whether a consumer builds loyalty to a brand or an influencer and investigates whether there are any differences in the degree of loyalty between generation X and generation Y. The authors of this bachelor thesis have conducted a quantitative study with a deductive research based on an objectivist approach. LÄS MER

 2. 2. "Employer Branding i kommunal verksamhet"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Andersson; Isaksson Daniel; Krunic Jelena; [2015]
  Nyckelord :Employer Branding; Talent Management; Arbetsgivarvarumärke och Kommunikation;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter och utmaningar är centrala för kommunal verksamhet i arbetet att skapa ett attraktivt Employer Brand?De största utmaningar som under studiens gång har upptäckts påverka kommunala verksamhetens arbetsgivarvarumärke i negativ riktning, är främst allmänhetens okunskap och de myter som finns om kommuner. För att effektivt kommunicera bör organisationen veta vem som är mottagaren, detta är en utmaning i en verksamhet som innefattar nästa alla demografiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Innovation in Swedish Restaurant Franchises

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jenny Loikkanen; Jekaterina Mazura; Jelena Schrader; [2015]
  Nyckelord :innovation; franchise; franchisee; business format franchising; restaurant industry;

  Sammanfattning : Background – The franchising industry in Sweden has experienced a vast growth in the recent years, and it makes up a significant part of the Swedish economy. The restaurant industry accounts for a large amount of the Swedish franchises. LÄS MER