Sökning: "Jelena Hoekstra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jelena Hoekstra.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med patienter när ett gemensamt språk saknas : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :Jelena Hoekstra; Malin Larsson; [2019]
    Nyckelord :erfarenheter; kommunikation; sjuksköterska-patient relation; språkbarriärer;

    Sammanfattning : Introduktion: Samhället idag blir allt mer mångkulturellt. Andelen människor som inte pratar det lokalt dominerande språket ökar, vilket ställer krav på sjukvården och sjuksköterskan som möter dessa patienter. LÄS MER