Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Dedication through fitness vacation - A tool in strengthening the running identity

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Therese Hellborg; Jelena Vitkovic; [2013-07-10]
    Nyckelord :consumer culture; motivation; running identity; running career;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER