Sökning: "Jennelie Ekbladh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennelie Ekbladh.

  1. 1. DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ HR - Vad händer när digitala lösningar tar över HR´s arbetsuppgifter?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Jennelie Ekbladh; Klara Ymsén; [2021-10-13]
    Nyckelord :Digitaliziation; Artificial Intelligence; trategic work administration;

    Sammanfattning : Rapid advances in digitalization and Artificial Intelligence, AI, have the potential to change the labor market for the HR function as well as the market in general. Given that digitalization and AI can increase productivity in certain work tasks, they can replace certain jobs. LÄS MER