Sökning: "Jenni Liveborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenni Liveborn.

  1. 1. Barnmorskan som amningsvägledare : En webbaserad enkätundersökning

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Josefin Hermansson; Jenni Liveborn; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Amningsfrekvensen i Sverige är en nedåtgående trend. Tidigare forskning visar att mammor upplever amningsvägledning som bristfällig, tvetydig och präglad av tidsbrist. LÄS MER