Sökning: "Jenni Nordström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenni Nordström.

 1. 1. Förskolors och skolors nyttjande av grönområden : en fallstudie i Nacka kommun

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Jenni Nordström; [2012]
  Nyckelord :närnatur; grönområden; utomhuspedagogik; utomhusverksamhet; skola; förskola; hinder; karaktär;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Undersökningen har sin utgångspunkt i ett samarbete med Nacka kommun. Det övergripande syftet med studien har varit att få en förståelse för vad som påverkar förskolors och skolors användande av grönområden. LÄS MER

 2. 2. Balis trädgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Linnéa Dickson; Josephine Ungerholm Norrbo; Jenni Nordström; [2010]
  Nyckelord :komplex; trädgårdsdesign; Bali; Indonesien; traditionellt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER