Sökning: "Jenni Sundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenni Sundberg.

  1. 1. Att vända frånvaro till närvaro : en studie av skolans dokumentering och insatser

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Jenni Sundberg; Lisbeth Johansson; [2014]
    Nyckelord :delaktighet; frånvaro; relationell specialpedagogik; samarbete;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka arbetssätt skolor använder för att vända frånvaro till närvaro för att skapa förutsättningar för elevens lärande.  Det övergripande syftet med studien är att kartlägga skolors arbete och processer med att få elever med långvarig frånvaro att bryta mönstret och åter bli delaktiga i skolans undervisning. LÄS MER