Sökning: "Jennica Falkman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennica Falkman.

  1. 1. Fem lärares litteraturdidaktiska övervägande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jennica Falkman; Mimmi Johansson; [2010]
    Nyckelord :litteraturdidaktik; skönlitteratur; läsning; arbetssätt; litteraturundervisning; högläsning; litteraturcirklar; egen tid till egen läsning; författarbesök; boksamtal; biblioteksbesök;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vad några lärare säger om sina arbetssätt inom skönlitteratur och hur de använder sig av dessa för att motivera till läsning och utveckla olika elevgruppers läsförmåga. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med fem lärare på fyra olika skolor och kommuner. LÄS MER