Sökning: "Jennie Åkerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Åkerlund.

  1. 1. Förväntningsgapets dynamik

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Jennie Åkerlund; Linda Truong; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Title: The dynamics of the Audit expectation gap Introduction: The audit expectations gap is the difference that exists between what auditors and users of accounting information expects an independent auditor to do. Since the definition arose in 1974, much research has been done about the gap. LÄS MER