Sökning: "Jennie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Jennie Andersson.

 1. 1. Digitala läromedel i grundskolan – analys ur ett design och innehållsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Andersson; Jennie Edinge; [2020]
  Nyckelord :design; digitala läromedel; grundskolan; innehåll; LGR11; lågstadiet; svenskämnet;

  Sammanfattning : Genom vårt examensarbete undersöker vi digitala läromedel i ämnet svenska i årskurs 3. Syftet bakom är att med hjälp av teorier och tidigare forskning besvara frågorna; Vilka aspekter av svenskämnet tas upp och fokuseras i läromedlet och hur förhåller de sig till kursplanen i svenskämnet för årskurs F-3? och Hur synliggörs svenskinnehållet genom det digitala läromedlets design? Metoden vi har använt oss av är tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Multimodala metoders betydelse för begreppsanvändningen. : En studie som undersöker hur multimodala metoder kan användas vid skapandet av faktatexter inom naturvetenskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Kristensson; Elin Larsson; Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; artefakt; mediering; stöttning; cirkelmodellen; multimodala metoder; begreppsanvändning; naturorienterande ämnen och faktatexter.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förenklas ofta begrepp i de naturorienterande ämnena för eleverna, vilket kan vara en orsak till svårigheten med att förstå begreppen, dess betydelse och hur de kan användas i en kontext. Denna studies problemområde har som utgångspunkt att naturvetenskapliga begrepp inte används av eleverna när de skriver faktatexter. LÄS MER

 3. 3. UX design in a technology driven product development process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jennie Söderbäck; Agnes Andersson; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Axis Communications AB; User Experience UX ; Human-Centered Design; Usability; Universal Design; Technology Driven Product Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis explores how implementing UX design on a product with predetermined technology affects the design process and the methods applied. A UI for the display version of an Axis Door Station is designed from a human-centered design perspective. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av personcentrerad vård inom somatisk vård - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kristina Andersson; Jennie Molin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; patient; person-centered care; Erfarenhet; litteraturöversikt; patient; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet personcentrerad vård har både nationellt och internationellt vuxit fram och skapat en beskrivning av god omvårdnad för varje enskild patient. Om sjukvården är organiserad med ett fokus på patienten som en individ blir den mer effektiv och ökar patienternas delaktighet och engagemang. LÄS MER

 5. 5. T2 Mapping Compared to Standard MRI Assessment : An Assessment of the Knee Cartilage on Distal Femur

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jennie Andersson; [2019]
  Nyckelord :MRI; T2-mapping; articular cartilage; distal femur; knee; MR; T2-mapping; ledbrosk; distala lårbenet; knä;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) has become the most important modality for assessment of pathological changes in the knee cartilage. The assessment of the cartilage is usually made by a set of anatomical MRI images with different sequences. LÄS MER