Sökning: "Jennie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Jennie Andersson.

 1. 1. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 2. 2. Utsatthet under barndomen och upplevelse av förälder som trygg hamn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jennie Andersson; Anna Skoglund; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka skillnader i upplevelsen av förälder som trygg hamn mellan individer med olika erfarenhet av utsatthet under barndomen i en svensk normalpopulation (16–18 år, N = 933). Jämförelser i skattning av trygg hamn genomfördes mellan de som rapporterat avsaknad av utsatthet, en typ av utsatthet respektive flera typer av utsatthet under barndomen. LÄS MER

 3. 3. E-handeln ur ett omnichannel : En fallstudie om IKEA:s logistiska processer för fysisk distribution

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alexander Larsson; Henrik Wrede; Jennie Andersson Döme; [2021]
  Nyckelord :Omnichannel; E-commerce; Distribution-system; Order-system; Delivery-system; Omnichannel; E-handel; Distributionssystem; Ordersystem; Leveranssystem;

  Sammanfattning : Omnichannel är en term som syftar till att förtydliga kundperspektivet genom att integrera processer för ett sömlöst flöde i alla tillgängliga kanaler. Kanalerna kan bland annat vara fysiska butiker, hemsidor eller appar, där integreringen av flerkanalssystem eftersträvar en friktionsfri och en sömlös köpupplevelse. LÄS MER

 4. 4. E-handel ur ett omnichannel perspektiv : En fallstudie om IKEA:s logistiska processer för fysisk distribution

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jennie Andersson Döme; Alexander Larsson; Henrik Wrede; [2021]
  Nyckelord :omnichannel e-handel distributionssystem ordersystem leveranssystem;

  Sammanfattning : Omnichannel is a term that aims to clarify the customer perspective by integrating processes so the customer can interact through all available channels seamlessly. Common channels used are such as physical stores, websites or apps, where the integration of multichannel systems strives for a friction-free and a seamless shopping experience. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar fysisk aktivitet efter behandling hos patienter med avancerad lungcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Andersson Hjälte; Jennie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Advanced lung cancer; Experience; Patient; Physical activity; Post-treatment; Avancerad lungcancer; Efter behandling; Fysisk aktivitet; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är en av de dödligaste cancersjukdomarna. Fysisk aktivitet är en viktig del hos patienter med avancerad lungcancer eftersom fysisk aktivitet kan lindra symtom som uppstår efter en lungcancerbehandling. LÄS MER