Sökning: "Jennie Andreasen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennie Andreasen.

 1. 1. Sociala medier : Ovärderlig resurs eller förlorade kunder?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Leskinen; Jennie Andreasen; [2015]
  Nyckelord :Marketing; social media; word-of-mouth; customer relationship management; customer loyalty; Marknadsföring; sociala medier; mun-till-mun; relationsmarknadsföring; kundlojalitet;

  Sammanfattning : Sociala medier har på sistone vuxit till att bli ett mycket populärt verktyg för att kommunicera med folk världen över. Användandet av sociala nätverk har ökat explosionsartat de senaste åren och företag har insett att detta bjuder på en fantastisk möjlighet till att nå ut till kunder runt hela jorden, via ett nästintill gratis forum. LÄS MER

 2. 2. Produktplacering i film : En studie om konsumenters uppfattning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JENNIE ANDREASEN; MARIA LESKINEN; [2014]
  Nyckelord :produktplacering; film; converse; iRobot; modevarumärken;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker vi huruvida produktplacering kan påverka mottagarens åsikt om ett modevarumärke och vad som krävs för att denna typ av marknadsföring ska få en optimal effekt. Utöver de redan existerande teoretiska källorna har såväl kvalitativ och kvantitativ data samlats in, detta i form av en enkätundersökning och ett experiment utförda av oss. LÄS MER