Sökning: "Jennie Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jennie Bengtsson.

 1. 1. "Det är en tolkningsfråga helt enkelt" : en kvalitativ studie av lärares syn på anpassningen inför de nationella i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jennie Bengtsson; Josefin Stuhre; [2020]
  Nyckelord :Read- and write difficulties; adjustment; national exam; resources; guidelines; special education; Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; nationella prov; hjälpmedel; riktlinjer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : De nationella proven i svenska omfattar olika riktlinjer om vilka anpassningar som är tillåtna. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka lärares uppfattningar om Skolverkets riktlinjer som finns gällande anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inför de nationella proven i svenska för årskurs 3. LÄS MER

 2. 2. Att uppleva meningsfullhet som äldre vid depression : En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depression hos äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Bengtsson; Philip Andersson Zaheri; [2016]
  Nyckelord :Depression; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska; Äldre;

  Sammanfattning : Idag lever det drygt 350 miljoner människor i världen med depression och år 2020 beräknas depression vara det ledande skälet till sjuklighet i världen. I Sverige lever cirka 1,6 miljoner äldre varav runt 150 000 lider av depression. LÄS MER

 3. 3. Hur beskrivs lek i förskolans dokument? : Hur ser chefer och pedagoger på lek?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennie Bengtsson; Siv Peterson; [2012]
  Nyckelord :Lek; förskola; lek i syfte att lära; lustfyllt lärande; barnsyn; kunskapssyn; läroplan; medvetet bruk av lek; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Förskolan ingår i det svenska skolväsendet och är första steget i det livslånga lärandet. Detta lärande ska ske genom ett medvetet bruk av lek, enligt läroplanen för förskolan. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur leken beskrivs på lokal nivå i förskolors dokument. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av teori vid översättning Christiane Nords analysmodell applicerad på en spansk medicinsk text

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jennie Bengtsson; [2009-10-22]
  Nyckelord :Översättning; källtextanalys; medicinsk text; spanska;

  Sammanfattning : I arbetet med uppsatsen har en medicinsk text översatts och den teoretiska bas somanvänts är Nords modell för källtextanalys. Den typ av översättning som eftersträvatsär en instrumentell typ, vilket innebär att mottagaren ska läsa måltexten som ettoriginal och inte som en översatt text. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ADHD : Vuxnas upplevelser av funktionshindret i vardagslivet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Bengtsson; Jennie Andersson; [2009]
  Nyckelord :ADHD; adults; experiences; difficulties; ADHD; vuxna; upplevelser; svårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD är en neuropsykiatrisk sjukdom. Det är en relativt ny kunskap att även vuxna lever med ADHD och ett område som är under ständig utveckling. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur det är att vara vuxen och leva med ADHD, med fokus på funktionshindret. LÄS MER