Sökning: "Jennie Broman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jennie Broman.

 1. 1. Sustainable Consumption and Production in International Development Cooperation : A case study of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Broman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable consumption and production (SCP) is integral within the international sustainable development agenda both as goal and objective. As well as linking people and society to the broader picture of development, sustainable consumption helps the global sustainability agenda to connect with individuals because it affects everyday practices at home and in society. LÄS MER

 2. 2. Gender equality within the United Nations’ international sustainable development policy agreement - A discourse analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennie Broman; [2018]
  Nyckelord :intersectional feminism; sustainable development; gender equality; United Nations; critical discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis sets out to explain the evolution of feminist discourse within the sustainable development policy community. I compare two major United Nations international policy frameworks, Agenda 21 and the Sustainable Development Goals, which have similar objectives and scope and were adopted 20 years apart. LÄS MER

 3. 3. Könsstympning och jämställdhet:När kvinnans kropp är nyckeln till makt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Hagren; Jennie Broman; [2016]
  Nyckelord :Könsstympning; feminism; jämställdhet; modernisering; sociala normer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mödrar i samhällen där könsstympning förekommer står inför ett svårt val. Ska deras döttrar könsstympas, vilket inte har någon medicinsk fördel och som medför omfattande skador, eller riskera att hon hamnar i utanförskap, utan varken en social eller ekonomiskt trygg framtid? Könsstympning symboliserar många sociala strukturer som genomsyrar i princip hela samhället - normer, roller, makt, ekonomi - Den här studien söker förklara förekomsten av könsstympning i förhållande till hur jämställt ett land är. LÄS MER